Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Katonai Okmánykezelő Iroda

Bemutatkozás

A Honvédség személyi állományának okmányellátása

A Katonai Okmánykezelő Iroda (a továbbiakban: Iroda) az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szerveivel és a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervekkel együttműködve, országos hatáskörrel és kizárólagos jogkörrel tervezi és végzi a Honvédség személyi állományának hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, katonai nyugdíjas, honvédségi nyugdíjas, katonai rendész, belföldi katonai futár, valamint a hatósági és ellenőri igazolvánnyal történő ellátását, az okmányok központi nyilvántartásának vezetését.

Gondoskodik az okmányokkal kapcsolatos központi feladatok ellátásáról, továbbá a visszavonásra került igazolványok megsemmisítéséről, az elvesztett, ellopott okmányok hatálytalanításáról, Honvédelmi Közlönyben történő közzétételéről. A honvédek esetében a szolgálati igazolványok a szolgálati viszony fennállásának igazolására szolgálnak, a kormánytisztviselők, közalkalmazottak, honvédelmi alkalmazottak esetében a munkáltatói igazolványok a Honvédség személyi állományába tartozást igazolják. A katonai nyugdíjas és a honvédségi nyugdíjas igazolvány a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultság igazolására alkalmas. A katonai rendész igazolvány a Magyarország területén működtetett katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgál. A belföldi katonai futár igazolvány a Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgál. A hatósági és ellenőri igazolvány a hatósági és ellenőri tevékenység végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgál.

Magyarország területén kívül szolgálatot teljesítő állomány okmányellátása

Az Iroda ellátja a Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítésére kijelölt személyi állományt, a NATO beosztásban szolgálatot teljesítő állományt, valamint az NRF (NATO Responsible Force) állományába kijelölt személyeket a Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezményben foglaltaknak megfelelő honvédelmi igazolvánnyal, a segítségnyújtás és azonosítás biztosításához elengedhetetlen személyi igazolójeggyel, valamint az egészségügyi és egyházi személyek részére speciális státuszuk megkülönböztetésére szolgáló "személyazonossági igazolványt" bocsát ki.

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok, azok állománya és hozzátartozóik nyilvántartásba vétele, okmányellátása Az Iroda 2012-ben kezdte meg a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, állományuk és hozzátartozóik nyilvántartásával, valamint szolgálati célú tartózkodásukhoz kapcsolódó igazolványok, igazolások, hozzátartozói adatlapok kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátását. A nyilvántartási és okmányellátási rendszer megalkotását Magyarország NATO-tagságából kifolyólag, számos olyan szövetségi programban való részvétele indokolta, melynek révén hazánk területén nagyobb létszámú külföldi katonai állomány állomásozhat (teljesíthet szolgálatot). Mindezek mellett, felállításra került Magyarország területén egy NATO kiválósági központ, amely mint nemzetközi katonai parancsnokság lévén sajátos jogállást élvez. A jelenlegi rendszer a külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok és azok állománya tagjai és hozzátartozóik nemzetközi jogi normákban és a magyar jogszabályokban biztosított kiváltságai és mentességei fennállásának igazolását, valamint azok érvényesítését és végrehajtását szolgálja.

Hadkötelesek katonák okmányellátása

A hadköteles katonák részére az Iroda a különleges jogrend időszakában, a hadkötelezettség bevezetését követően szolgálati viszony és személyazonosság igazolása céljából katonai igazolványt bocsát ki a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény alapján.


Irodavezető:

Szabó Veronika őrnagy
tel.: +36-1-236-5443; +36-30-332-4574; HM: 26-416
fax.: +36-1-236-5290 HM: 02-2-21-922
e-mail: szabo.veronika@mil.hu

 

 

kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2