Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
A civil életbe történő visszailleszkedés támogatásának formái
2013.09.25. 20:43

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Honvédség személyi állományából a munkaerőpiacra történő beilleszkedés elősegítése érdekében át- és továbbképzés támogatására pályázhat az a

1) hivatásos állományú katona, akinek szolgálati viszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, FÜV döntés alapján katonai szolgálattal összefüggő egészségügyi alkalmatlanság, vagy az előmeneteli renddel összefüggő ok miatt megszüntetésre kerül;
2) kormánytisztviselő, közalkalmazott, MT hatálya alá tartozó munkavállaló, akinek jogviszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnik meg;
3) szerződéses állományú katona, aki legalább tíz év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és a szolgálati viszonya a szerződésben meghatározott időtartam leteltével, vagy FÜV döntés alapján katonai szolgálattal összefüggő egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnik meg, és a munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, illetve akkreditált, valamint hatósági - egy évet meg nem haladó, iskolarendszeren kívüli – tanfolyami képzésen kíván részt venni.

A pályázat az alábbi feltételek valamelyikének megléte esetén adható be:

1. A kívánt szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik, és a képzés keretében megszerzi az állam által elismert, illetve akkreditált szakképzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmát sajátíthat el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon, vagy
2. amely tekintetében az egyén foglalkoztatására munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik.
3. Már rendelkezik valamilyen szakmai előképzettséggel, és a képzés keretében megszerzi a munkaerőpiaci igény/hiányszakmára irányuló magasabb szintű szakképesítést.
4. Elavult szakmával rendelkezik és olyan új (rész)szakképesítést szerez, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.
5. Munkaerőigényre irányuló képzésben kíván részt venni, és a képzés keretében megszerzi a munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciákat.

(Elavult vagy nem hasznosítható szakképesítéssel rendelkezik, ha képesítéseit a személy legalább 10 éve szerezte és legalább 2 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges, vagy egészségkárosodás miatt nem tudja gyakorolni, vagy a munkaügyi központ (kirendeltség) rendelkezésére álló információk alapján a munkaügyi központ (kirendeltség) illetékességi területén nincs, vagy előreláthatólag nem lesz olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítés lenne előírva, és az ügyfél önállóan sem tudott elhelyezkedni szakmájában.) 

Nem részesülhet támogatásban az a személy, aki a felmentési, felmondási ideje alatt vagy a képzés megkezdéséig közszolgálati, munka- vagy más munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít, még ha időközben e jogviszonya meg is szűnik.

A pályázás rendje

1) Pályázni kizárólag a Közalapítvány honlapjáról letölthető Pályázati Űrlappal lehet, melyet kitöltve, egy hónappal a jogviszony megszűnése előtt a Közalapítvány részére meg kell küldeni.
2) A jogviszony megszűnését követő 30 napon belül a Közalapítvány részére másolatban meg kell küldeni:

  • a szolgálati vagy más jogviszony megszüntetéséről szóló okiratot (parancsot, határozatot); 
  • a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző szervezettel megkötött felnőttképzési szerződést; 
  • a jogviszony megszűnését követően a foglalkoztatási szerv (Kormányzati Hivatal, Munkaügyi Központ, Iroda) határozatát az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről, az álláskeresési járadék megállapításáról.
3) A Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket, pályázatokat a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a pályázat adathiányos, a titkárság a pályázótól adatpótlást kér. Amennyiben a pályázó az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül érdemben nem válaszol, illetve a  feltüntetett okmányokat a meghatározott ideig nem küldi meg, a pályázat érvényét veszti és elutasításra kerül;
4) A pályázóval – a képzést végző szervezettel megkötött felnőttképzési szerződés alapján – a közalapítvány szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás feltételeit, összegét és a megtérítési kötelezettségét;
5) képzési támogatás egy személynek csak egy alkalommal adható. A követelményeknek megfelelő pályázatot a Közalapítvány kuratóriuma bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről. A döntéssel szemben fellebbezést benyújtani nem lehet;
6) a Közalapítvány a pótvizsgák díját nem támogatja;
7) a követelményeknek megfelelő pályázat támogatási összegét a Közalapítvány titkársága a képzést végző szervezetnek – a vele megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően – a tanfolyam befejezését követően utalja át.

A Közalapítvány idegen nyelvi képzést, gépjármű vezetői, GKI és ADR tanfolyamokat nem támogat.

A támogatás összege: a tanfolyam + vizsgák díja, de legfeljebb a mindenkori illetményalap 250%-a. A képzéseket a közalapítvány a rendelkezésére álló keretösszeg erejéig finanszírozza.

honlap: www.hka.hu
e-mail: titkarsag01@hka.hu
telefon: HM: 02-222-095; városi: 06 (1) 474-1594
fax: HM: 02-222-090; városi: 06 (1) 474-1595

 

toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2